Spoločnosť MMBuild & Develop group s.r.o. všetky stavebné práce naceňuje individuálne a všetky rozpočty sú prediskutované spolu na stretnutí alebo zasielané mailovou formou. Cieľom spoločnosti je vykonávať vysokokvalitné stavebné práce s vlastnými a spolupartnerskými stavebnými partiami, ktoré svojou kvalitou a praxou garantujú za svoje vykonané práce a služby svojimi referenciami a skúsenosťami. Okrem stavebnej činnosti sa spoločnosť zaoberá investičnými a developerskými projektami.

Tešíme sa na úspešnú spoluprácu.